Υπηρεσίες

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο συζητείται με τους γονείς το ιστορικό και τα συμπτώματα. Γίνεται αξιολόγηση και διάγνωση της πάθησης του παιδιού και προτείνεται η αντιμετώπιση του προβλήματος. Ανάλογα με τη περίπτωση, αυτή μπορεί να είναι συντηρητική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, μικροεπέμβαση ή κανονική επέμβαση

Οι διαγνώσεις γίνονται στο ιατρείο ή σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα

Οι μικροεπεμβάσεις γίνονται στο ιατρείο με τη χρήση τοπικής αναισθησίας όταν απαιτείται. Οι μεσαίες και μεγάλες επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Θεραπευτικό - Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ», κατόπιν χορήγησης καταστολής ή γενικής αναισθησίας από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο


Τηλέφωνο
 2810 244744

Κινητό
6932 409353
 

Email
  dimitriospetrakis
@hotmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!