Παθήσεις θώρακα

  • Μαστίτιδα
  • Γυναικομαστία
  • Υυπεράριθμες θηλές
  • Φλεγμονές και τραύματα θώρακα