Παθήσεις κεφαλής τραχήλου

  • Σχιστίες προσώπου (λαγώχειλος - λυκόστομα)
  • Υπεράριθμα ωτία
  • Διογκώσεις, κύστεις και συρίγγια προσώπου - τραχήλου
  • Βραχύς χαλινός γλώσσας
  • Όγκοι και συγγενείς δυσμορφίες
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Τραύματα κεφαλής, προσώπου - τραχήλου