Ογκολογία παίδων

  • Νευροβλάστωμα
  • Νεφροβλάστωμα
  • Όγκος ήπατος, εντέρου ή όρχεων
  • Τεράτωμα

Τηλέφωνο
 2810 244744

Κινητό
6932 409353
 

Email
  dimitriospetrakis
@hotmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!