Παιδοδερματολογία

 • Θλαστικό τραύμα
 • Απόστημα
 • Έγκαυμα
 • Είσφρυση όνυχα
 • Ξένο σώμα στο δέρμα
 • Κύστη κόκκυγος
 • Αιμαγγείωμα
 • Σπίλος
 • Δερμοειδής κύστη
 • Χειλοειδές
 • Μολυσματική τέρμυνθος
 • Πυογόνο κοκκίωμα