Επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις


  • Συριγγογραφία
  • Ακτινολογικός έλεγχος ανώτερου και κατώτερου πεπτικού
  • Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως
  • Ακτινολογική ή ραδιο-ισοτοπική κυστεοουρηθρογραφία
  • Βιοψίες
  • Παιδιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις με καταστολή