Παθήσεις πεπτικού

 • Ατρησίες εντέρου

 • Ορθοπρωκτικές δυσμορφίες
 • Συγγενές μεγάκολο
 • Πυλωρική στένωση
 • Βουβωνοκήλη, υδροκήλη, ομφαλοκήλη
 • Κήλη λευκής γραμμής
 • Ελλείμματα κοιλιακών τοιχωμάτων και διαφράγματος
 • Σκωληκοειδίτιδα
 • Παθήσεις μεκελλείου απόφυσης
 • Ενδοπεριτοναϊκές κύστεις
 • Εγκολεασμός
 • Ειλεός
 • Πολύποδας - πρόπτωση ορθού
 • Περιεδικό απόστημα ή συρίγγιο
 • Ραγάδα πρωκτού