Παθήσεις γεννητικού ή αναπαραγωγικού συστήματος

 • Φίμωση
 • Κρυψορχία - προσθετική όρχεως
 • Υποσπαδίας
 • Κιρσοκήλη
 • Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι και κύστεις όρχεως, επιδιδυμίδας ή σπερματικού τόνου
 • Συστροφή κύστης Morgagni
 • Συστροφή όρχεως
 • Βαλανοποσθικές συμφύσεις - συμφύσεις μικρών χειλέων αιδοίου
 • Πρόσθια μετάθεση πρωκτού
 • Ορθοπροδομικό συρίγγιο
 • Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
 • Στένωση πυελοουρητηρικής - κυστεοουρητηρικής συμβολής
 • Ουρητηροκήλη
 • Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστεως
 • Νευρογενής κύστη
 • Βαλβίδες - στένωση ουρήθρας