ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥΔΕΥΤΕΡΑ

9:00π.μ. - 13:30 & 18:00-20:30 (μόνο κατόπιν ραντεβού)

ΤΡΙΤΗ

9:00π.μ. - 13:30 & 18:00-20:30 (μόνο κατόπιν ραντεβού) 

ΤΕΤΆΡΤΗ

9:00π.μ. - 13:30 (μόνο κατόπιν ραντεβού)  

ΠΈΜΠΤΗ

9:00π.μ. - 13:30 & 18:00-20:30 (μόνο κατόπιν ραντεβού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

9:00π.μ. - 13:30 & 18:00-20:30 (μόνο κατόπιν ραντεβού)