Ερευνητικό Έργο

Από το 2015 και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετοχή σε ερευνητικό έργο συσχέτισης μακροχρόνιας έκθεσης σε ανθρωπογενείς χημικούς παράγοντες και πρόκλησης συγγενών παθήσεων συμπεριλαμβανομένης της αύξησης νοσηρότητας σε παιδιά και ενήλικες. Η έρευνα επικεντρώνεται στους βιοχημικούς, μοριακούς, κυτταρικούς, οξειδωτικούς, γενετικούς και επιγενετικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν στη πρόκληση παιδικής παχυσαρκίας, παιδικού καρκίνου, αναπτυξιακών διαταραχών και υπογονιμότητας

Ενεργός συμμετοχή στη διεθνή ομάδα έρευνας και επιστήμης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΑκαδημαΪκού Καθηγητή κ. Τσατσάκη Αριστείδη, κατά τη περίοδο της καραντίνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του SARS-CoV-2

Η ερευνητική μελέτη της συσχέτισης πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών και μακροχρόνιας έκθεσης σε χημικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες παρουσιάστηκε στο 42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2016. Η ερευνητική εργασία «Οι περιβαλλοντικοί διαταρακτές μπορεί να προκαλέσουν συγγενείς ανωμαλίες» παρουσίαστηκε στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη 2017. Η μελέτη «An overview update in chemical, biological and nuclear weapons and their effects in human health» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Health Care of the Russian Federation» [Vol 61, № 2 (2017)]

Η εργασία «Endocrine Disruptors Leading to Obesity and Related Diseases» που δημοσιεύτηκε στο «Int. J. Environ Res. Public Health» (Έκδοση 2017), προσέφερε την ευκαιρία της στοχευμένης έρευνας σε εξειδικευμένους τομείς της τοξικολογίας, ιατρικής, βιοχημείας και μοριακής βιολογίας και διατήρησε σημαντική θέση στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στη θεματολογία πολλών συνεδρίων σε διάφορες χώρες.

Ιδιαίτερο διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον προσφέρει επίσης και η πολύ-συμμετοχική εργασία «Pesticides, cognitive functions and dementia: A review» (Toxicology Letters, Elsevier 2020) στην οποία είχε τη τιμή να παρουσιάσει τους μηχανισμούς που κινητοποιεί η χρόνια έκθεση σε φυτοφάρμακα, ώστε να προκληθούν επιπτώσεις όπως οι νευροαναναπτυξιακές παθήσεις σε παιδιά και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα σε ενήλικες. Η πρόσφατη δημοσίευση της εργασίας «COVID-19, an opportunity to reevaluate the correlation between long-term effects of anthropogenic pollutants on viral epidemic/pandemic events and prevalence» στο περιοδικό Food and Chemical Toxicology συνέβαλε στην επιστημονική διερεύνηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην αύξηση επιπολασμού σύγχρονων επιδημιών και πανδημιών. 

Τηλέφωνο
 2810 244744

Κινητό
6932 409353
 

Email
  dimitriospetrakis
@hotmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!