Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

1. Docea AO, Vassilopoulou L, Fragou D, Arsene AL, Fenga C, Kovatsi L, Petrakis D, Rakitskii VN, Nosyrev AE, Izotov BN, Golokhvast KS, Zakharenko AM, Vakis A, Tsitsimpikou C, Drakoulis N. CYP polymorphisms and pathological conditions related to chronic exposure to organochlorine pesticides. Toxicol Rep. 2017 May 26;4:335-341. doi: 10.1016/j.toxrep.2017.05.007. eCollection 2017 PMID: 28959657. PMCID: PMC5615117

2. D. Petrakis, L. Vassilopoulou, A.O. Docea, E. Gofita, S. Vucinic, V.N. Rakitskii, A.M. Tsatsakis. An overview update in chemical, biological and nuclear weapons and their effects in human health. Health care of the Russian Federation. Russian Journal, 61 (2) (2016), 10.18821/0044-197X-2017-61-2-103-112

3. D. Petrakis, L. Vassilopoulou, C. Mamoulakis, C. Psycharakis, A. Anifantaki, S. Sifakis, A.O. Docea, J. Tsiaoussis, A. Makrigiannakis, A.M. Tsatsakis. Endocrine disruptors leading to obesity and related diseases. Int. J. Environ. Res. Publ. Health, 14 (10) (2017), 10.3390/ijerph14101282. PMID: 29064461. PMCID: PMC5664782

4. L. Vassilopoulou, C. Psycharakis, D. Petrakis, J. Tsiaoussis, A.M. Tsatsakis. Obesity, persistent organic pollutants and related health problems. Adv. Exp. Med. Biol., 960 (2017), pp. 81-110, 10.1007/978-3-319-48382-5_4. PMID: 28585196

5. J. Tsiaoussis, E. Hatzidaki, A.O. Docea, T.K. Nikolouzakis, D. Petrakis, T. Burykina, C. Mamoulakis, A. Makrigiannakis, A. Tsatsakis. Molecular and clinical aspects of embryotoxicity induced by acetylcholinesterase inhibitors. Toxicology, 409 (2018), pp. 137-143, 10.1016/j.tox.2018.07.018. PMID:30055296

6. Aloizou AM, Siokas V, Vogiatzi C, Peristeri E, Docea AO, Petrakis D, Provatas A, Folia V, Chalkia C, Vinceti M, Wilks M, Izotov BN, Tsatsakis A, Bogdanos DP, Dardiotis E. Pesticides, cognitive functions and dementia: A review. Toxicol Lett. 2020 Jun 15;326:31-51. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.03.005. PMID: 32145396

7. Tsatsakis, A.; Petrakis, D.; Nikolouzakis, T.; Docea, A.; Calina, D.; Vincet, i.M.; Goumenou, M.; Kostoff, R.; Mamoulakis, C.; Aschner, M., et al. COVID-19, an opportunity to reevaluate the correlation between long-term effects of anthropogenic pollutants on viral epidemic/pandemic events and prevalence. Food and Chemical Toxicology.Volume 141, July 2020, 111418. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111418

8. Petrakis, D.; Margina, D.; Tsarouhas, K.; Tekos, F.; Stan, M.; Nikitovic, D.; Kouretas, D.; Spandidos, D.A.; Tsatsakis, A. Obesity a risk factor for increased COVID 19 prevalence, severity and lethality (Review). Molecular Medicine Reports 2020, doi:10.3892/mmr.2020.11127 PMID: 32377709

9. Goumenou, M.; Sarigiannis, D.; Tsatsakis, A.; Anesti, O.; Docea, A.O.; Petrakis, D.; Tsoukalas, D.; Kostoff, R.; Rakitskii, V.; Spandidos, D.A., et al. COVID19 in Northern Italy: An integrative overview of factors possibly influencing the sharp increase of the outbreak (Review). Mol Med Rep 2020, doi:10.3892/mmr.2020.11079 PMID: 32319647

10. Skalny, A.V.; Rink, L.; Ajsuvakova, O.P.; Aschner, M.; Gritsenko, V.A.; Alekseenko, S.I.; Svistunov, A.A.; Petrakis, D.; Spandidos, D.A.; Aaseth, J., Tsatsakis, A. Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID19 (Review). Int J Mol Med 2020. doi:10.3892/ijmm.2020.4575. PMID: 32319538

11. Calina, D., Docea, A. O., Petrakis, D., Egorov, A. M., Ishmukhametov, A. A., Gabibov, A. G., Shtilman, M. I., Kostoff, R., Carvalho, F., Vinceti, M., Spandidos, D. A., Tsatsakis, A."Towards effective COVID-19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)". International Journal of Molecular Medicine 0, no. 0 (1899): 0-0. https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4596. PMID: 32377694

12. GEORGE MIHAI NITULESCU, HORIA PAUNESCU, DIMITRIOS PETRAKIS, GEORGIANA NITULESCU, GEORGE NICOLAE DANIEL ION, DEMETRIOS A. SPANDIDOS, TAXIARCHIS KONSTANTINOS NIKOLOUZAKIS, NIKOLAOS DRAKOULIS, ARISTIDES TSATSAKIS.Comprehensive analysis of drugs to treat SARS-CoV-2 infection. Mechanistic insights into current COVID-19 therapies. International Journal of Molecular Medicine May 18, 2020. Print ISSN: 1107-3756. Online ISSN:1791-244X https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4608

13. Tsatsakis, A., Calina, D., Falzone, L., Petrakis, D., Mitrut, R., Siokas, V., Pennisi, M., Lanza, G., Libra, M., Doukas, S. G., Doukas, P. G., Kavali, L., Amar, B., Gadiparthi, C., Vageli, D. P., Kofteridis, D. P., Spandidos, D. A., Paoliello, M. M. B., Aschner, M., & Docea, A. O. (2020). SARS-CoV-2 pathophysiology and its clinical implications: An integrative overview of the pharmacotherapeutic management of COVID-19. Food and Chemical Toxicology, 111769. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111769

Από τις 13 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους περιοδικά, οι 12 είναι στο Medline και 1 δεν περιλαμβάνεται στο Medline ή Scopus. Σύμφωνα με τις εκδόσεις Σπαντίδου οι συνολικές προβολές της ανασκόπησης 'Obesity a risk factor for increased COVID 19 prevalence, severity and lethality' ήταν 15.324 και με 83 συνολικές παραπομπές μέχρι 23/01/2021


Τηλέφωνο
 2810 244744

Κινητό
6932 409353
 

Email
  dimitriospetrakis
@hotmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!