ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΥΤΩΝ

6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management
Chania, 4 - 7 September 2018
MECHANISMS, ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACTS OF LONG-TERM EXPOSURE TO INDUSTRIAL HAZARDOUS WASTE

Τηλέφωνο
 2810 244744

Κινητό
6932 409353
 

Email
  dimitriospetrakis
@hotmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!